Parabolinstallation, opsætning og justering

Parabolopsætning – placering

For at modtage signaler, skal der være frit udsyn mod sydhimlen. Bor du et sted uden mulighed for dette og uden tilladelse til at opsætte parabolen så den kan få frit udsyn, så kan du desværre ikke modtage satelit tv fra parabol.

Med fri udsigt mod sydhimlen, menes der ikke at du nødvendigvis skal montere parabolantenne meget højt, som det kendes med almindelige tv-antenner. Blot skal parabolens sigtelinie mod satellitten være fri for umiddelbare forhindringer. En enkel regel er, at afstanden til en forhindring (træer el.lignende) skal være dobbelt så stor som højden på forhindringen.

Se illustrationen herunder for et eksempel på hvordan parabol skal placeres i forhold til forhindring.

Parabol placering forhindring
Parabolopsætning – justering

Når parabolen er monteres, så kommer det meget præcise arbejde med at justere den, så du får billeder på din tv-skærm. Der er tale om meget nøjagtigt arbejde, og gør du det selv, så er det optimale mulighed for at se på et tv samtidigt med at du justerer.

Det er anbefalet at få en installatør til at justere parabolen korrekt, men vil du prøve selv, så er der en guide herunder.

 

Du skal have justeret både retning og hældning.

Du kan benytte dig af hjemmesiden værktøjet Dishpointer www.dishpointer.com, der tilbyder mulighed for, via Google maps, at se hvilken vej parabolen skal pege.

  1. Skriv din adresse, postnr. og by ind
  2. Vælg den satellit du ønsker at modtage tv fra.
    F.eks. 0,8 grad vest (det vi kalder 1 Vest), her sender de skandinaviske kanaler hos betalings-tv udbyderen Allente
  3. Den vej den grønne streg kommer ind til din adresse, er den vej signalet fra satellitten kommer ind. Du får også information om hvordan din parabol skal hælde. Se værdien “Elevation” under kortet. På det fleste paraboler er der en skala på siden, der hvor møtrikken til justering af hældning er placeret. Men stol ikke altid på at denne helt passer

Der findes billige måleinstrumenter, der via lyd eller signalmeter indikerer om der er signal, men stol ikke for meget på, at disse gør det simpelt, for de fortæller dig ikke, om det er den rigtige satellit, du har fundet, kun at der modtages signal. Mange modtagere har en visuel signalmåler i skærmmenuen, men den kan være lidt tid om at give udslag, så små bevægelser og afvent om du for signal.

Ekstra finjusteringstip

Forsøg at dreje LNB hovedet i holderen en smule, gerne mens du holder øje med signalindikatoren på tv-skærmen samtidigt om muligt.

Vælg den drejning af LNB hovedet, der giver det bedste signal.